Meny
vann

Vann er den beste tørstedrikk for både voksne og barn. Vann anbefales som drikke til måltider og mellom måltider. Dette gjelder både vann fra springen og vann på flaske.

Kroppen må ha vann for å kunne oppta næringsstoffer og transportere stoffene til de cellene som trenger det. Fordøyelsen trenger vann for at vi skal unngå forstoppelse.

Vann er det beste når kroppen trenger væske. Vann slukker tørsten effektivt og inneholder ikke sukker, alkohol eller fett.

Å drikke vann er en vanesak. Dersom du har vann lett tilgjengelig, har du mye lettere for å huske på å drikke det. Ha alltid en mugge med vann stående kjølig hjemme eller på arbeidsplassen. Frisk gjerne vannet opp med sitronskiver eller skiver av slangeagurk. Legg gjerne flasker med kaldt vann i fryseren for å ha tilgang til kaldt vann på tur, eller når dere skal være lenge ute på varme dager.

Hvor mye vann/væske trenger vi per dag

Kroppen har bruk for omtrent 2 1/2 liter væske i døgnet. Behovet varierer fra person til person, og er blant annet avhengig av alder, temperatur og aktivitetsnivå.

Maten vi spiser gir oss cirka 1 liter væske, så under normale omstendigheter anbefales det voksne å innta rundt 1 1/2 liter væske daglig. Barn er aktive og trenger forholdsvis mer væske enn voksne. Vann bør alltid være tilgjengelig for barn og tilbys ved måltidene.

Vannverkene har ansvar for at vannet er trygt

Det er de lokale vannverkseierne som har ansvaret for å skaffe abonnentene helsemessig trygt vann i tilstrekkelig mengde og med tilfredsstillende leveringssikkerhet.

Ta direkte kontakt med ditt lokale vannverk /eller kommunen for å få opplysninger om kvaliteten på vannet ditt.

Kan ein bruke varmtvatn frå springen til matlaging?

Du kan bruke varmtvatn til matlaging dersom du veit at vasskvaliteten der du bur, er bra.

Både varmtvatn og kaldvatn er drikkevatn og omfatta av same krav til kvalitet. I område av landet der vasskvaliteten frå vassverket er variabel (for eksempel i område utan vassbehandling, eller der vatn blir teke frå overflatebrønnar etc.), kan vatnet vere det vi kallar korrosivt. Korrosivt vatn kan medføre større utleking av metall frå røyr og tankar. Dersom vatnet i tillegg blir varma opp, kan utlekinga av metall auke endå meir, og problemet blir forsterka.

Eit godt «gammalt» råd er at om ein ikkje kjenner vasskvaliteten på staden, bør ein la vatnet renne frå krana til det er friskt og kaldt. På den måten unngår ein å drikke vatn som har vore i kontakt med koparrøyr og tankar i lengre tid.

Kilde: matportalen.no

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

Populære oppskrifter